Badania dla branży farmaceutycznej

Analizy farmaceutyczne – rutynowe

Dział Analiz Farmaceutycznych wykonuje analizy rutynowe ze szczególnym uwzględnieniem oznaczeń substancji pomocniczych, m.in.

  • Oznaczenie zawartości sorbitolu, glicerolu, maltitolu, mannitolu, ksylitolu w formach płynnych według metody własnej;
  • Oznaczenie zawartości glukozy w formach płynnych według metody własnej;
  • Oznaczenie zawartości wersenianu disodu w formach płynnych według metody własnej;
  • Oznaczenie zawartości kwasu mlekowego w formach stałych i półstałych według metody własnej ;
  • Oznaczenie zawartości witamin z grupy B w formach płynnych według metody własnej;

Ponadto Laboratorium chemiczne Spark-Lab Sp. z o.o. podejmuje zlecenia wykonania oznaczeń zgodnie z monografiami szczegółowymi Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) oraz Farmakopei Amerykańskiej (USP) dla substancji i surowców farmaceutycznych. Istnieje również możliwość wdrożenia opracowanej metody analitycznej dostarczonej przez Klienta i wykonania według niej oznaczeń.