(Polski) Nowy przetarg – dostawa modyfikatorów faz ruchomych do HPLC