ICP – OES Agilent model 5100 jest juz gotowy do pracy