Laboratorium badawczo-rozwojowe – analizy na zlecenie

Dział Analiz Farmaceutycznych Laboratorium Spark-Lab prowadzi prace badawczo-rozwojowe we współpracy z farmaceutycznymi i kosmetycznymi zakładami produkcyjnymi. Laboratorium służy wsparciem wykwalifikowanego personelu i nowoczesnej aparatury na początkowym etapie prac nad leczniczym produktem generycznym lub produktem kosmetycznym (preformulacja).

Wynikiem tych badań są informacje na temat składu jakościowego i ilościowego przyszłego produktu gotowego. Równocześnie, rozwijane są metody analityczne oznaczenia zawartości substancji głównych oraz zanieczyszczeń za pomocą takich technik, jak spektrofotometria oraz analiza chromatograficzna cieczowa i gazowa. Prace nad metodami analitycznymi są podzielone na cztery etapy:

  • Projektowanie i optymalizacja metody bądź modyfikacja już istniejącej metody zgodnie z istniejącymi wytycznymi Ph. Eur., ICH, USP.;
  • Walidacja metody analitycznej;
  • Transfer metody do laboratorium Klienta;
  • Szkolenia pracowników z zakresu zaimplementowanej metody;

Prace badawczo-rozwojowe dla branży farmaceutycznej

Ponadto, laboratorium farmaceutyczne firmy Spark-Lab Sp. z o.o. prowadzi projekty badawcze i świadczy usługi z obszarów:

  • Określenie tożsamości chemicznej surowców (materiałów wyjściowych);
  • Analiza i oznaczanie czystości  surowców (materiałów wyjściowych);
  • Określenie tożsamości chemicznej zanieczyszczeń (identyfikacja związków chemicznych) w surowcach i produktach gotowych;
  • Izolacja zanieczyszczeń (technikami chromatograficznymi) z przeznaczeniem do użycia jako wzorce;
  • Analiza zawartości zanieczyszczeń w surowcach i produktach gotowych;
  • Analiza jakościowa i analiza ilościowa (analiza składu) produktów gotowych;

Prowadzone projekty badawcze podlegają licznym procedurom do których obliguje wprowadzony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Na każdym etapie prac, pracownicy laboratorium pozostają w ścisłym kontakcie z klientem, informując o postępach w badaniach. Mając świadomość poufności danych jakimi Laboratorium Spark-Lab dysponuje w toku prowadzenia projektów, kierownictwo zapewnia wysokie bezpieczeństwo informacji Klientów zawierając umowy o zachowaniu poufności.