Laboratorium naukowo-badawcze – analizy jakościowe i ilościowe

Działalność badawczo-rozwojowa związana jest głównie z analizą jakościową i ilościową dostarczanych próbek poprzez tworzenie własnych procedur analitycznych.

Laboratorium chemiczne uczestniczy w rozwoju produktu i optymalizacji procesów produkcyjnych. Tego typu badania na zlecenie wykraczają zwykle poza zakres rutynowych analiz i prowadzone są bazując na wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanego zespołu. Proces planowania badań poprzedzony jest zwykle przeglądem najnowszej literatury fachowej i branżowej.

Prace badawczo-rozwojowe wykonywane na zlecenie

Laboratorium naukowo-badawcze Spark-Lab podejmuje się analiz niestandardowych – analiza chemiczna, analiza składu skomplikowanych mieszanin oraz produktów gotowych dostarczonych przez Klienta.

  • Oczyszczanie substancji chemicznych ze skomplikowanej matrycy;
  • Identyfikacja związków chemicznych;
  • Analiza chemiczna, analiza składu mieszanin;
  • Optymalizacja i walidacja metod analitycznych;

Oprócz szeregu wykorzystywanych w Laboratorium B+R Spark-Lab technik, jak analiza chromatograficzna (GC, HPLC, UPLC), spektrofotometria, spektrometria mas, spektrometria ICP-OES oraz klasyczne techniki miareczkowe, współpracujemy także z zaufanymi dostawcami usług w zakresie:

  • Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (NMR);
  • Analiza w podczerwieni (FTIR);
  • Analizy Mas (MS);
  • Analizy z wykorzystaniem wzbudzenia w indukcyjnie sprzężonej plazmie ICP-MS;
  • Chromatografii Jonowej (IC);
  • Analizy wielkości cząstek (Camsizer, Zetasizer);

Będziemy idealnym partnerem w rozwoju Państwa produktów szukając rozwiązań problemów pojawiających się na różnych etapach wdrażania i produkcji.