Laboratorium pozyskało nowy sprzęt: GC-MS firmy Shimadzu