NCBiR – Projekt badawczy

loga z ncbr

Tytuł projektu: „Technologia ekstrakcji związków polifenolowych w produkcji surowców do wytwarzania suplementów diety i wyrobów medycznych o działaniu przeciwnowotworowym.”

Wartość całkowita projektu: 2 932 809,10 zł

Wartość dofinansowania: 2 212 557,49 zł

Cel projektu:

Producenci surowców skupieni na zysku wykorzystują najtańsze metody pozyskiwania substancji aktywnych z najbardziej popularnych źródeł. Jednym z przykładów są antyoksydanty, szczególnie popularne jako suplementy diety w leczeniu i profilaktyce chorób nowotworowych. Do ich produkcji wykorzystuje się ekstrakty polifenolowe pozyskiwane na skalę masową z jabłek, winogron czy zielonej herbaty. Spark Lab sp. z o.o.  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów suplementów oraz ich klientom planuje opracowanie i wdrożenie technologii ekstrakcji polifenoli z trzech roślin cechujących się ich dużym stężeniem, a nie wykorzystywanych dotychczas w masowej produkcji. W tym celu przetestowane zostaną różne metody ekstrakcji oraz nastąpi ich optymalizacja i dostosowanie technologii do zwiększenie efektywności, czyli uzyskania jak największej ilości polifenoli w ekstrakcie. Otrzymane ekstrakty będą zawierały o blisko 100% więcej polifenoli w stosunku do konkurencji oraz będą cechowały się o 30% niższą zawartością zanieczyszczeń, dzięki czemu producenci suplementów diety będą mogli wytwarzać produkty o najwyższej jakości, bezpieczne dla swoich konsumentów. Co więcej technologia ekstrakcji zostanie opracowana w taki sposób, aby produkowane surowce zwierały jak najwięcej polifenoli, które mają działanie przeciwnowotworowe. Rezultatem projektu będzie technologia działająca w warunkach rzeczywistych gotowa do rozpoczęcia produkcji surowców polifenolowych o potwierdzonym składzie.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1  Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0353/17-00

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.08.2020