Laboratorium badawcze Spark-Lab

Stawiamy przed sobą określone cele, do których dążymy wykonując analizy chemiczne i farmaceutyczne dla wybranych gałęzi przemysłu.

Misja

Naszą misją jest partnerstwo w rozwoju przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego
i chemicznego, aby w pełni wykorzystały swój potencjał.

Wizja

Firma Spark-Lab jest wiodącym laboratorium analiz chemicznych i farmaceutycznych w Polsce

dzięki kompleksowemu podejściu do wyzwań stawianych przez naszych Klientów. Doskonałe relacje z naszymi Klientami budowane są w oparciu o rzetelną i uczciwą pracę. Laboratorium Spark-Lab jest przedsiębiorstwem opartym na wiedzy i doświadczeniu ludzi, którzy są największą wartością tej firmy.

Laboratorium chemiczne Spark-Lab – historia

Laboratorium chemiczne i farmaceutyczne Spark-Lab jest jednostką badawczo-rozwojową funkcjonującą
i wciąż dynamicznie rozwijającą się od 2010 roku.

Od momentu założenia kadrę kierowniczą stanowią naukowcy wywodzący się z wiodących trójmiejskich ośrodków naukowych (Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny). Dzięki doświadczonym naukowcom prace badawczo-rozwojowe, jakie prowadzimy w placówce od początku jej istnienia, stoją na najwyższym poziomie.
W 2011 roku Laboratorium podjęło współpracę z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni, który stał się siedzibą firmy. Rok później pozyskano i dostosowano ponad 130 m. kw. powierzchni laboratoryjnej, gdzie obecnie przeprowadza się analizy chemiczne z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury.
Od stycznia 2014 roku w Laboratorium utrzymywany jest System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, co zostało potwierdzone nadaniem certyfikatu przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego (PIHZ). Efektem uzyskania certyfikatu jest zaufanie oraz współpraca z wiodącymi firmami sektora farmaceutycznego i chemicznego w Polsce.
Przez cały okres działalności, Laboratorium naukowo-badawcze Spark-Lab stale poszerza swój wachlarz usług poprzez zakup nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej oraz szkolenia personelu.

Laboratorium chemiczne Spark-Lab – polityka w odniesieniu do jakości


Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o. jest prywatną firmą usługową, wykonującą prace badawczo-rozwojowe w sektorze farmaceutycznym, chemicznym oraz kosmetycznym. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do przestrzegania wymagań normy ISO 9001:2008, ciągłego doskonalenia systemu Zarządzania Jakością ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ze strony Klientów. Ponadto kierownictwo Laboratorium Spark-Lab Sp. z o.o. wraz
z zespołem pracowników deklarują przestrzegania niniejszej Polityki Jakości.

Polityka jakości, wersja z dnia 17.01.2018: POLITYKA LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH SPARK-LAB SP. Z O.O._z dnia 25.09.19

Nadrzędnymi celami Laboratorium są:

 • Budowanie przedsiębiorstwa opartego na wiedzy i doświadczeniu.
 • Utrzymywanie wiarygodności Laboratorium.
 • Dążenie do zacieśnienia współpracy z Klientami w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb.
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku ekonomicznego oraz ekspansja na rynku krajowym i zagranicznym.

Nadrzędne cele realizowane są poprzez:

 • organizowanie systematycznych szkoleń dla personelu aby podwyższyć kwalifikacje pracowników.
 • kształtowanie świadomości personelu w zakresie zapewniania jakości usług.
 • stałe doskonalenie procesów i systemu zapewniania jakości.
 • świadome i staranne wykonywanie powierzonych zadań, z należytą precyzję i dokładnością.

Certyfikaty

http://spark-lab.pl/wp-content/uploads/2020/01/Laboratorium-Analiz-Chemicznych-Spark-Lab-ISO-9001-skan.pdfWspółpraca

Laboratorium chemiczne Spark-Lab kieruje swoją ofertę do podmiotów gospodarczych sektora farmaceutycznego i chemicznego prowadzących prace badawczo-rozwojowe.

Posiadamy kwalifikacje, doświadczenie oraz nowoczesną aparaturę, z pomocą której przeprowadzamy analizy chemiczneanalizy farmaceutyczne i inne badania na zlecenie. Doświadczenie i aparatura umożliwiają nam też uczestnictwo w procesie rozwoju produktu. Tworzymy metody badawczo-pomiarowe w celu kontroli procesów oraz posiadamy możliwości identyfikowania i rozwiązywania problemów technologicznych na kolejnych etapach produkcji.

Ponadto nasze laboratorium naukowo-badawcze podejmuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Jesteśmy Państwa partnerem w projektach badawczych dążąc do osiągnięcia postawionych celów.

 

Partnerzy i Kontrahenci

Aparatura

APARATURA LABORATORIUM SPARK-LAB


Laboratorium Spark-Lab wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę badawczo-pomiarową wysokiej klasy. Aby dbać o wysoką jakość prowadzonych badań wszystkie urządzenia są okresowo kwalifikowane i na tej podstawie dopuszczone do użytku.

  • Wysokosprawny chromatograf cieczowy Shimadzu UFLC Prominence 612D z detektorem UV-Vis (DAD).
  • Wysokosprawny chromatograf cieczowy Shimadzu Nexera sprzężony z tandemowym kwadrupolowym spektrometrem mas.
  • Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo – jonizacyjnym Shimadzu GC 2010 Plus.
  • Chromotograf gazowy sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem mas Shimadzu GC-MS QP 2010 SE.
  • Spektrometr emisji atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES Agilent 5100.
  • Spektrofotometr ThermoScienitic BioMate 3.

Kariera

Wbrew powszechnej opinii i obowiązującym trendom bardzo
trudno jest zastąpić dobrych specjalistów.

To właśnie w ludziach upatrujemy największą wartość przedsiębiorstwa. Laboratorium Spark-Lab poszukuje osób chcących rozwijać z pasją i zaangażowaniem swoje zainteresowania oraz zdobywać doświadczenie z dziedziny farmacji, chemii i nauk pokrewnych. Kreatywność, inicjatywa, wiedza i ambicja to cechy charakteryzujące przyszłych pracowników naszej firmy.

Wszelkie dokumenty aplikacyjne proszę kierować na adres: rekrutacja@spark-lab.pl. Rozpatrzymy je podczas najbliższego procesu rekrutacyjnego. Proszę pamiętać o podaniu aktualnego telefonicznego numeru kontaktowego.

OFERTY PRACY

Specjalista ds. Kontroli Jakości

Zapraszamy do zapoznania się z ofertę pracy na stanowiska Specjalisty ds. Kontroli Jakości.

ZAKOŃCZONE REKRUTACJE
LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH SPARK-LAB sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko

SPECJALISTY DS. EKSTRAKCJI Z SUROWCÓW ROŚLINNYCH

Szanowni Państwo,
w związku z zamiarem realizacji projektu pt.: „Technologia ekstrakcji związków polifenolowych w produkcji surowców do wytwarzania suplementów diety i wyrobów medycznych o działaniu przeciwnowotworowym.” w ramach I osi priorytetowej Wsparcie Prowadzenia Prac B+R przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanym ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, pragnę zaprosić Państwa do złożenia aplikacji na stanowisko SPECJALISTY DS. EKSTRAKCJI Z SUROWCÓW ROŚLINNYCH. Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania. Link znajduje się poniżej.
http://spark-lab.pl/wp-content/uploads/2017/05/Og%C5%82oszenie-na-stanowisko-specjalisty-ds-ekstrakcji3.pdf
Protokół wyboru kandydata: http://spark-lab.pl/wp-content/uploads/2017/07/Protokół-wyboru-specjalisty-p.-Anna-Michalska.pdf