Rozpoczęcie przetargu na dostawę odczynników chemicznych