Seminarium: Od analizy do technologii – jakość ma znaczenie