Spark-Lab otrzymał dotację z NCBiR

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że Laboratorium Spark-Lab podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na finansowanie projektu pt.: Technologia ekstrakcji związków polifenolowych w produkcji surowców do wytwarzania suplementów diety i wyrobów medycznych o działaniu przeciwnowotworowych. Kwota otrzymanej dotacja wynosi 2 212 557,49 zł z 2 932 809,10 zł całkowitych kosztów projektu. Sukces ten jest konsekwencją przyjętej strategii rozwoju polegającej na prowadzeniu własnych projektów badawczych równolegle z rutynowymi pracami analitycznymi prowadzonymi w Laboratorium Spark-Lab.

loga z ncbr