Laboratorium badawcze – współpraca

Laboratorium chemiczne Spark-Lab kieruje swoją ofertę do podmiotów gospodarczych sektora farmaceutycznego i chemicznego prowadzących prace badawczo-rozwojowe.

Posiadamy kwalifikacje, doświadczenie oraz nowoczesną aparaturę, z pomocą której przeprowadzamy analizy chemiczne, analizy farmaceutyczne i inne badania na zlecenie. Doświadczenie i aparatura umożliwiają nam też uczestnictwo w procesie rozwoju produktu. Tworzymy metody badawczo-pomiarowe w celu kontroli procesów oraz posiadamy możliwości identyfikowania i rozwiązywania problemów technologicznych na kolejnych etapach produkcji.

Ponadto nasze laboratorium naukowo-badawcze podejmuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Jesteśmy Państwa partnerem w projektach badawczych dążąc do osiągnięcia postawionych celów.

Partnerzy i Kontrahenci

TRWAJĄCE PRZETARGI

BRAK

ZAKOŃCZONE PRZETARGI

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/ZP/U/06/17

Na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu “Szybka ścieżka” dla firmy LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH SPARK LAB sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo – rozwojowa w postaci wykonania serii badań nad strukturą chemiczną związków z zastoswaniem techniki magnetycznego rezonansu jądrowego dla firmy Laboratorium Analiz Chemicznych SPARK-LAB sp. z o.o.

Zapytanie Ofertowe: http://spark-lab.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zapytanie-ofertowe-nr-2_ZP_U_06_17.pdf

Załącznik nr 1 Oferta: http://spark-lab.pl/wp-content/uploads/2017/06/Załącznik-nr-1-Formularz-oferty-do-zapytania-nr-2_ZP_U_06_17.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie: http://spark-lab.pl/wp-content/uploads/2017/06/Załącznik-nr-2-do-zapytania-nr-2_ZP_U_06_17-Oświadczenie-dot.-powiązań.pdf

Załącznik nr 3 Wykaz Osób: http://spark-lab.pl/wp-content/uploads/2017/06/Załącznik-nr-3-do-zapytania-nr-2_ZP_U_06_17-Wykaz-osób.pdf

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty http://spark-lab.pl/wp-content/uploads/2017/07/Protokół-wyboru-najkorzystniejszej-oferty-do-zapytania-nr-2_ZP_U_06_17.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZP/U/05/17

Na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu “Szybka ścieżka” dla firmy LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH SPARK LAB sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo – rozwojowa w postaci wykonania serii badań nad potencjalnymi właściwościami cytotoksycznymi na komórkach zdrowych oraz proapoptotycznymi oraz antyproliferacyjnymi ekstraktów roślinnych wobec linii ludzkich komórek nowotworowych dla firmy Laboratorium Analiz Chemicznych SPARK-LAB sp. z o.o.

Zapytanie Ofertowe: http://spark-lab.pl/wp-content/uploads/2017/05/Zapytanie-ofertowe-nr-1_ZP_U_05_17.pdf

Załącznik nr 1 Oferta: http://spark-lab.pl/wp-content/uploads/2017/05/Zalacznik-nr-1-Oferta.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie: http://spark-lab.pl/wp-content/uploads/2017/05/Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-dot.-powiazan.pdf

Załącznik nr 3 Wykaz Osób: http://spark-lab.pl/wp-content/uploads/2017/05/Zalacznik-nr-3-Wykaz-osob.pdf

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty http://spark-lab.pl/wp-content/uploads/2017/07/Protokół-wyboru-najkorzystniejszej-oferty-do-zapytania-nr-1_ZP_U_05_17.pdf