Zapytania ofertowe


Aktualne Zapytania OfertoweZapytania Ofertowe – Postępowania zakończone


Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/D/04/18 

„Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Oświadczenie: link
Pytania i odpowiedzi: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  1/ZP/D/04/18: link


Zapytanie ofertowe nr 2/ZP/D/04/18  – ANULOWANE

Postępowanie jest obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia wobec czego, na podstawie punktu IV  podpunkt 8 f Zapytania ofertowego Zamawiający unieważnia postępowanie.

„Dostawa odczynników chemicznych – modyfikatorów faz ruchomych do chromatografii cieczowej”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Oświadczenie: link
Pytania i odpowiedzi: link


Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/D/04/18 

„Dostawa 5 komputerów osobistych”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  5/ZO/D/04/18: link


Zapytanie ofertowe nr 4/ZO/D/03/18 

„Dostawa 3 wytrząsarek laboratoryjnych”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Pytania i odpowiedzi: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  4/ZO/D/03/18: link


Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/D/03/18

„Dostawa 2 kolumn chromatograficznych semipreparatywnych do wysokosprawnej chromatografii cieczowej”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  3/ZO/D/03/18: link


Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/D/03/18

„Dostawa 3 kolumn chromatograficznych do GC”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  2/ZO/D/03/18: link


Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/D/03/18

„Dostawa 5 kolumn chromatograficznych do HPLC/UHPLC wraz z prekolumnami”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  1/ZO/D/03/18: link