Zapytania ofertowe


Aktualne Zapytania OfertoweZapytania Ofertowe – Postępowania zakończoneZapytanie ofertowe nr 6/ZP/D/10/18 

„Dostawa odczynników chemicznych – modyfikatory do faz ruchomych do chromatografii cieczowej”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Oświadczenie dotyczące powiązań: link

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  6/ZP/D/10/18: link

Zapytanie ofertowe nr 5/ZP/D/07/18 

„Dostawa i dzierżawa zestawu do liofilizacji”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Oświadczenie dotyczące powiązań: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  5/ZP/D/07/18: link


Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/D/07/18 

„Dostawa i dzierżawa zestawu do ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Oświadczenie dotyczące powiązań: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  3/ZP/D/07/18: link


Zapytanie ofertowe nr 4/ZP/D/07/18 

„Dostawa i dzierżawa zestawu do ekstrakcji z udziałem mikrofal”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Oświadczenie dotyczące powiązań: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  4/ZP/D/07/18: link


Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/D/04/18 

„Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Oświadczenie: link
Pytania i odpowiedzi: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  1/ZP/D/04/18: link


Zapytanie ofertowe nr 2/ZP/D/04/18  – ANULOWANE

Postępowanie jest obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia wobec czego, na podstawie punktu IV  podpunkt 8 f Zapytania ofertowego Zamawiający unieważnia postępowanie.

„Dostawa odczynników chemicznych – modyfikatorów faz ruchomych do chromatografii cieczowej”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Oświadczenie: link
Pytania i odpowiedzi: link


Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/D/04/18 

„Dostawa 5 komputerów osobistych”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  5/ZO/D/04/18: link


Zapytanie ofertowe nr 4/ZO/D/03/18 

„Dostawa 3 wytrząsarek laboratoryjnych”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Pytania i odpowiedzi: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  4/ZO/D/03/18: link


Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/D/03/18

„Dostawa 2 kolumn chromatograficznych semipreparatywnych do wysokosprawnej chromatografii cieczowej”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  3/ZO/D/03/18: link


Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/D/03/18

„Dostawa 3 kolumn chromatograficznych do GC”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  2/ZO/D/03/18: link


Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/D/03/18

„Dostawa 5 kolumn chromatograficznych do HPLC/UHPLC wraz z prekolumnami”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  1/ZO/D/03/18: link


Zapytanie ofertowe nr 2/ZP/U/06/17

„Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu “Szybka Ścieżka” dla firmy Laboratorium Analiz Chemicznych SPARK-LAB sp. z o.o. – wykonanie serii badań nad strukturą chemiczną związków z zastosowaniem techniki magnetycznego rezonansu jądrowego”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Oświadczenie: link
Wykaz osób: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  2/ZP/D/06/17: link


Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/U/05/17

„Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu “Szybka ścieżka” dla firmy LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH SPARK LAB sp. z o.o. – wykonania serii badań nad potencjalnymi właściwościami cytotoksycznymi na komórkach zdrowych oraz proapoptotycznymi oraz antyproliferacyjnymi ekstraktów roślinnych wobec linii ludzkich komórek nowotworowych”

Treść zapytania ofertowego: link
Formularz ofertowy: link
Oświadczenie: link
Wykaz osób: link
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer  1/ZP/U/05/17: link