E-liquidy i e-papierosy

Zgodność z dyrektywą tytoniową/2014/40/EU czyli TPD2 (Tabacco Product Directive). Z dniem 20 maja 2016 roku na terenie wspólnotowego rynku Unii Europejskiej weszła w życie nowa dyrektywa tytoniowa. Nakłada ona obowiązek rejestracji (notyfikacji) papierosów elektronicznych oraz płynów do ich uzupełniania tzw. e-liquidów na producentów oraz importerów tych wyrobów.

Rejestracja w europejskim systemie EU-CEG (European Common Entry Gate) wymaga podania:

 • składu wyrobu przed przetworzeniem w aerozol ze szczególnym uwzględnieniem składu aromatów oraz dawki nikotyny (e-liquidy i e-papierosy)
 • danych toksykologicznych składników wyrobu (e-liquidy i e-papierosy)
 • wyników tzw. testów emisji czyli składu par wyrobu po przetworzeniu w aerozol ze szczególnym uwzględnieniem zawartości nikotyny na zaciągnięcie; zawartości związków karbonylowych, lotnych związków organicznych, metali ciężkich oraz nitrozoamin (e-liquidy i e-papierosy)
 • opisu wyrobu i procesu produkcji (e-liquidy i e-papierosy)
 • objętości atomizera (e-papierosy)
 • składu grzałki (e-papierosy)
 • powtarzalności dawki nikotyny w jednostce objętości powietrza – zaciągnięcie (e-papierosy)
 • dokładności przykładanego na grzałkę napięcia (e-papierosy)
E-liquidy i e-papierosy
E-liquidy i e-papierosy

Ponadto urządzenia elektroniczne dozujące nikotynę (ENDS – Electronic Nicotine Delivery Systems) oraz płyny do ich uzupełniania powinny spełniać dodatkowe wymagania:

 • właściwa klasyfikacja, oznakowanie wyrobu i opakowań zgodnie z rozporządzeniem CLP (Classification, Labelling, Packaging)
 • właściwa dokumentacja w postaci kart charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem REACH
 • właściwe zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci,

 

Poza wymaganiami TPD2, CLP i REACH producenci i importerzy podlegają przepisom w danym kraju w którym ma być prowadzony obrót wyrobami. W związku powyższym w trakcie rejestracji wyrobów w EU-CEG niezbędne są wyniki badań, dane od producentów surowców, ale i kompleksowa wiedza na temat przepisów wspólnotowych oraz krajowych.

Kompleksowa analiza z dokumentacją

Laboratorium Spark-Lab oferuje kompleksową obsługę dla producentów oraz importerów ENDS oraz e-liquidów. Laboratorium rozwija techniki oraz metody analityczne w oparciu o wymagania norm ISO 17025:2018 oraz ISO 20768:2018. Laboratorium może poszczycić się zbadaniem ponad 4000 wyrobów dla Klientów z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Włoch, Belgii, Grecji. W skład oferty Spark-Lab wchodzi:

 • badanie ENDS oraz e-liquidów zgodnie z TPD2
 • tworzenie albo weryfikacę klasyfikacji oraz oznakowania zgodnie z CLP
 • tworzenie albo weryfikacja kart charakterystyki zgodnie z REACH
 • udostępnienie danych toksykologicznych składników wyrobu
 • rejestrację na platformie Common Entry Gate (EU-CEG)
 • badanie PMTA dla eksporterów na rynek amerykański
 • badanie jakościowe i ilościowe aromatów w przypadku braku danych o surowcu
 • konsultacja techniczna w przypadku niekompatybilności składników wyrobu, problemów produkcyjnych
 • uczestnictwo w projektach badawczo-rozwojowych nad nowymi wyrobami ENDS i płynami do ich uzupełniania
E-liquidy i e-papierosy - Kompleksowa analiza z dokumentacją