Kosmetyki i chemia gospodarcza

Prace badawczo-rozwojowe dla branży kosmetycznej

Prowadzimy szerokie prace badawczo-rozwojowe w ścisłej współpracy z zakładami produkcji kosmetycznej. Służymy maksymalnym wsparciem od samego pierwszego etapu prac, nad produktem kosmetycznym (zaczynając od preformulacji).

 

W razie wątpliwości czy braku wiedzy służymy swoją. Posiadamy bazę sprawdzonych podwykonawców spełniających surowe kryteria zgodne z wymogami naszych certyfikatów.

Kosmetyki i chemia gospodarcza

Dzięki adekwatnie dobranemu zespołowi specjalistów, których kompetencje i doświadczenie wzajemnie się uzupełniają w różnorodnych zakresach, jesteśmy solidnie przygotowani do wszelkich wyzwań i wiemy, że to co zaproponujemy, będzie optymalne w pracy nad danym projektem. Szczycimy się wieloma zrealizowanymi projektami. Uważnie słuchamy i dobieramy specjalistów, narzędzia oraz techniki analiz indywidualnie do każdego zlecenia.

 

Wynikiem tego podejścia są kluczowe informacje na temat składu jakościowego i ilościowego przyszłego produktu gotowego. Równocześnie, rozwijane są metody analityczne oznaczenia zawartości substancji głównych oraz zanieczyszczeń za pomocą takich technik, jak spektrofotometria oraz analiza chromatograficzna cieczowa i gazowa. Prace nad metodami analitycznymi dzielimy na cztery etapy:”

Ponadto prowadzimy zaawansowane projekty badawcze i świadczymy usługi z szerokiego zakresu

  • Określenie tożsamości chemicznej surowców (materiałów wyjściowych);
  • Analiza i oznaczanie czystości surowców (materiałów wyjściowych);
  • Określenie tożsamości chemicznej zanieczyszczeń (identyfikacja związków chemicznych) w surowcach i produktach gotowych;
  • Izolacja zanieczyszczeń (technikami chromatograficznymi) z przeznaczeniem do użycia jako wzorce;
  • Analiza zawartości zanieczyszczeń w surowcach i produktach gotowych;
  • Analiza jakościowa i analiza ilościowa (analiza składu) produktów gotowych;

 

Prowadzone przez nas projekty badawcze podlegają licznym procedurom do których obliguje nas wprowadzony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Na każdym etapie prac, pracownicy laboratorium pozostają w ścisłym kontakcie z klientem, informując o postępach w badaniach. Mając świadomość poufności danych jakimi dysponujemy w toku prowadzenia projektów, nasze kierownictwo zapewnia maksymalnie wysokie bezpieczeństwo informacji Klientów zawierając umowy o zachowaniu poufności.