Smoky-lab

Ponadto spółka prowadzi kilka projektów R&D, które przyczyniły się już do stworzenia unikatowych w skali kraju usług lub produktów. W 2015 roku Spark-Lab stworzył aparaturę do badania e-liquidów i e-papierosów Smoky-Lab® co pozwoliło na zarejestrowanie ponad 4000 wyrobów na terenie Europy zgodnie z Dyrektywą Tabacco Product Directive 2014/40/EU.

 

 

Odwiedź stronę

Osiągnięcia
Osiągnięcia - Hemp-wizard

Hemp-wizard

W 2018 roku Laboratorium Spark-Lab rozpoczęło pracę nad technologią produkcji ekstraktów o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. Projekt zyskał pozytywną ocenę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czego efektem było pozyskanie środków zewnętrznych. Rok 2019 przyniósł natomiast opracowanie technologii selektywnej izolacji substancji kontrolowanych z ekstraktów z konopii włóknistej co pozwoli na w pełni legalny obrót tym surowcem na terenie Unii Europejskiej. Technologia okazała się na tyle obiecująca, że Zarząd spółki zdecydował o powołaniu do życia Hemp Wizards®, podmiotu komercjalizującego to rozwiązanie.

 

 

Odwiedź stronę