dekra
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – NCBiR
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – NCBiR
Zapytanie ofertowe nr 6/ZP/D/10/18

„Dostawa odczynników chemicznych – modyfikatory do faz ruchomych do chromatografii cieczowej”

Treść zapytania ofertowego:
ZOBACZ
Formularz ofertowy:
ZOBACZ
Oświadczenie dotyczące powiązań:
ZOBACZ
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer 6/ZP/D/10/18:
ZOBACZ
Zezwolenie GIF
ZOBACZ
Zapytanie ofertowe nr 5/ZP/D/07/18

„Dostawa i dzierżawa zestawu do liofilizacji”

Treść zapytania ofertowego:
ZOBACZ
Formularz ofertowy:
ZOBACZ
Oświadczenie dotyczące powiązań:
ZOBACZ
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer 5/ZP/D/07/18:
ZOBACZ
Zezwolenie GIF
ZOBACZ

Kontakt

NUMER TELEFONU
+48 58 698 23 56
+48 782 811 350

ADRES
Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

ADRESY E-MAIL
office@spark-lab.pl
zapytania@spark-lab.pl

Pełny kontakt