Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – NCBiR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – NCBiR
Wróć do dotacje

Zapytanie ofertowe nr 6/ZP/D/10/18

„Dostawa odczynników chemicznych – modyfikatory do faz ruchomych do chromatografii cieczowej”

 

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące powiązań

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer 6/ZP/D/10/18

Zapytanie ofertowe nr 5/ZP/D/07/18

„Dostawa i dzierżawa zestawu do liofilizacji”

 

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące powiązań

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer 5/ZP/D/07/18

Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/U/12/20

"Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej  w ramach Programu “Szybka ścieżka”"

 

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące powiązań

Wykaz osób delegowanych do wykonania zadania

Protokół wyboru do zapytania ofertowego nr 3/ZP/U/12/20