Słuchamy Was uważnie

Indywidualne podejście do każdego projektu

Laboratorium chemiczne uczestniczy w rozwoju produktu i optymalizacji procesów produkcyjnych. Tego typu badania na zlecenie wykraczają zwykle poza zakres rutynowych analiz i prowadzone są bazując na wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanego zespołu. Proces planowania badań poprzedzony jest zwykle przeglądem najnowszej literatury fachowej i branżowej.

 

Prace badawczo-rozwojowe wykonywane na zlecenie:

 • Laboratorium naukowo-badawcze Spark-Lab podejmuje się analiz niestandardowych – analiza chemiczna, analiza składu skomplikowanych mieszanin oraz produktów gotowych dostarczonych przez Klienta.
 • Oczyszczanie substancji chemicznych ze skomplikowanej matrycy;
 • Identyfikacja związków chemicznych;
 • Analiza chemiczna, analiza składu mieszanin;
 • Optymalizacja i walidacja metod analitycznych;
R&D - Indywidualne podejście do każdego projektu
R&D - Aparatura Działu Badawczo - Rozwojowego Spark-Lab

Aparatura Działu Badawczo-Rozwojowego Spark-Lab

Prowadzenie projektów R&D jest możliwe dzięki wykwalifikowanemu, przeszkolonemu personelowi. Ważna jest jednak również aparatura pomiarowo-badawcza, która jest pod stałą kontrolą techniczną oraz metrologiczną. Dział badawczo-rozwojowy Laboratorium Spark-Lab dysponuje:

 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem polidiodowym sprzężona z potrójnym analizatorem kwadrupolowym UHPLC-PDA-ESI- MS/MS
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem polidiodowym HPLC-PDA
 • Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem masowym typu pojedynczy kwadrupol GC-MS
 • Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym GC-FID
 • Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie ICP-OES
 • Szeroki zakres kolumn analitycznych do chromatografii cieczowej i gazowej a także do chromatografii semipreparatywnej
 • Chromatograf cieczowy typu flash - skala laboratoryjna z detektorem spektrofotometrycznym z kolektorem frakcji
 • Chromatograf cieczowy typu flash – skala półtechniczna z kolumną w fazach odwróconych C18 o masie 5 kg
 • Ekstraktor mikrofalowy – skala laboratoryjna
 • Liofilizator laboratoryjny
 • Mineralizatory ciśnieniowe mikrofalowe

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania!

Dodatkowe usługi

Poza szeregiem rutynowych i typowych technik analiz, w SL wykonujemy z pomocą zaufanych i certyfikowanych podwykonawców także te:

 • Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (NMR);
 • Analiza w podczerwieni (FTIR);
 • Analizy Mas (MS);
 • Analizy z wykorzystaniem wzbudzenia w indukcyjnie sprzężonej plazmie ICP-MS;
 • Chromatografii Jonowej (IC);
 • Analizy wielkości cząstek (Camsizer, Zetasizer);

 

Będziemy idealnym partnerem w rozwoju Waszych produktów szukając rozwiązań problemów pojawiających się na różnych etapach wdrażania i produkcji