dekra
Oferowane usługi
Wybierz analizę
Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokument odniesienia/sygnatura metody wraz z datą wydania
Susz roślinny, płyny do uzupełniania papierosów elektronicznych

Zawartość kanabinoidów w suszu konopi oraz w płynach do uzupełniania elektronicznych papierosów.

 

Technika LC-PDA-MS/MS

SL/2019/036 wyd. 2 zd. 14.08.2020
Wyroby tytoniowe

Zawartość nikotyny w płynach do uzupełniania elektronicznych papierosów.

 

Technika GC-FID

SL/2019/044 wyd. 2 zd. 14.08.2020
Wyroby tytoniowe

Zawartość nikotyny w ekstraktach nikotynowych w zakresie od 25 - 100%, m/m

 

Technika GC-FID

SL/2019/043 wyd. 1 zd. 05.02.2020
Wyroby tytoniowe

Oznaczenie zawartości glikolu propylenowego, gliceryny, nikotyny w aerozolu wygenerowanym z liquidów stosowanych do e-papierosów 

 

Technika GC-FID

SL/2016/003 wyd. 2 zd. 05.09.2019
Wyroby tytoniwe

Oznaczenie zawartości kwasu salicylowego w próbce liquidu

 

Technika HPLC-PDA

SL/2019/002 wyd. 1 zd 27.04.2020
Wyroby tytoniowe

Oznaczenie zawartości octanu tokoferolu w próbce aerozolu wygenerowanego z e-liquidów

 

Technika LC-MS/MS

SL/2019/058 wyd. 1 zd 26.06.2020
Wyroby farmaceutyczne

Oznaczenie zawartości dodecylosiarczanu sodu (SDS) w formach suchych

 

Technika UHPLC-MS/MS

SL/2018/002 wyd. 1. zd 26.06.2020
Wyroby farmaceutyczne

Oznaczenie zawartości mocznika i hydroksyetylomocznika w formach półstałych

 

Technika UV-VIS

SL/2019/052 wyd. 1 zd 22.11.2019
Wyroby farmaceutyczny

Oznaczenie zawartości chlorku benzalkoniowego w roztworach wodnych

 

Technika HPLC-PDA

SL/2019/005 wyd. 2 zd 25.05.2020
Wyroby spożywcze

Oznaczenie zawartości fitynianów w produktach spożywczych

 

Technika UHPLC-MS/MS

SL/2019/007 wyd. 1 zd 27.04.2020
Wyroby spożywcze

Oznaczenie zawartości witaminy K2MK7 w suplementach diety

 

Technika UHPLC-PDA-MS/MS

SL/2019/003 wyd. 1. zd 26.06.2020
Wyroby spożywcze 

Oznaczenie zawartości tokoferoli w surowcach spożywczych

 

Technika UHPLC-PDA-MS/MS

SL/2019/012 wyd. 1 zd 26.06.2020
Wyroby chemiczne

Oznaczenie zawartości etoksylowanego laurylosiarczanu sodu (SLESS)
w środkach czyszczących

 

Technika UHPLC-PDA-MS/MS

SL/2018/009 wyd. 1 zd 26.06.2020
Wyroby chemiczne

Oznaczenie zawartości etanolu i izopropanolu w środkach czyszczących

 

Technika GC-FID

SL/2018/023 wyd. 1 zd 23.01.2019
Wyroby chemiczne 

Oznaczenie zawartości sulfonowanych olefin i alkilobenzosulfonianów
(C10 - C13) w środkach czyszczących

 

Technika UHPLC-PDA-MS/MS

SL/2018/008 wyd. 1 zd 26.06.2020

 

Kontakt

NUMER TELEFONU
+48 58 698 23 56
+48 782 811 350

ADRES
Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

ADRESY E-MAIL
office@spark-lab.pl
zapytania@spark-lab.pl

Pełny kontakt