Wyroby medyczne, lecznicze i biobójcze

Prace badawczo-rozwojowe dla branży farmaceutycznej

Prowadzimy szerokie prace badawczo – rozwojowe w ścisłej współpracy z zakładami produkcji farmaceutycznej. Służymy maksymalnym wsparciem od początku etapu prac farmaceutycznych, zaczynając od preformulacji.

 

Dzięki adekwatnie dobranemu zespołowi specjalistów, których kompetencje i doświadczenie wzajemnie się uzupełniają w różnorodnych zakresach, jesteśmy solidnie przygotowani do wszelkich wyzwań i wiemy, że to co zaproponujemy, będzie optymalne w pracy nad danym projektem. Szczycimy się wieloma zrealizowanymi projektami. Uważnie słuchamy i dobieramy specjalistów, narzędzia oraz techniki analiz indywidualnie do każdego zlecenia.

Wyroby medyczne, lecznicze i biobójcze

Wynikiem tego podejścia są kluczowe informacje na temat składu jakościowego i ilościowego przyszłego produktu gotowego. Równocześnie, rozwijane są metody analityczne oznaczenia zawartości substancji głównych oraz zanieczyszczeń za pomocą takich technik, jak spektrofotometria oraz analiza chromatograficzna cieczowa i gazowa.

 

Prace nad metodami analitycznymi dzielimy na cztery etapy:

  • Projektowanie i optymalizacja metody bądź modyfikacja już istniejącej metody zgodnie z istniejącymi wytycznymi Ph. Eur., ICH, USP.;
  • Walidacja metody analitycznej;
  • Transfer metody do laboratorium Klienta;
  • Szkolenia pracowników z zakresu zaimplementowanej metody;

Ponadto prowadzimy zaawansowane projekty badawcze i świadczymy usługi z szerokiego zakresu

  • Określenie tożsamości chemicznej surowców (materiałów wyjściowych);
  • Analiza i oznaczanie czystości surowców (materiałów wyjściowych);
  • Określenie tożsamości chemicznej zanieczyszczeń (identyfikacja związków chemicznych) w surowcach i produktach gotowych;
  • Izolacja zanieczyszczeń (technikami chromatograficznymi) z przeznaczeniem do użycia jako wzorce;
  • Analiza zawartości zanieczyszczeń w surowcach i produktach gotowych;
  • Analiza jakościowa i analiza ilościowa (analiza składu) produktów gotowych;

 

Prowadzone przez nas projekty badawcze podlegają licznym procedurom do których obliguje nas wprowadzony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Na każdym etapie prac, pracownicy laboratorium pozostają w ścisłym kontakcie z klientem, informując o postępach w badaniach. Mając świadomość poufności danych jakimi dysponujemy w toku prowadzenia projektów, nasze kierownictwo zapewnia maksymalnie wysokie bezpieczeństwo informacji Klientów zawierając umowy o zachowaniu poufności.

Wyroby medyczne, lecznice i biobójcze - Ponadto prowadzimy zaawansowane projekty badawcze i świadczymy usługi z szerokiego zakresu