Spark-Lab funkcjonuje od 2010 roku i jest dynamicznie rozwijającym się laboratorium badawczo-rozwojowym wyłącznie z polskim kapitałem.

Kadrę kierowniczą stanowią naukowcy wywodzący się z wiodących trójmiejskich ośrodków naukowych (Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny). Stale rosnące wymagania wobec firm produkcyjnych, z różnych gałęzi przemysłu, narzucają wiele norm jakościowych oraz ilościowych dla wytwarzanych produktów. Sam proces produkcyjny generuje liczne problemy na wielu jego etapach. Uruchamianie wewnętrznych działów badawczo-rozwojowych wiąże się z olbrzymimi nakładami finansowymi zarówno na aparaturę pomiarową, jak i na wykwalifikowany personel.

Wychodząc naprzeciw licznym potrzebom sektora farmaceutycznego, chemicznego oraz kosmetycznego firma Spark-Lab oferuje usługi badawczo-rozwojowe oraz szereg analiz rutynowych stając się zewnętrznym laboratorium Państwa przedsiębiorstwa.

Nowoczesna aparatura pomiarowa pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników, a nasz personel naukowy gwarantuje ich poprawną interpretację. Doświadczenie we współpracy z przemysłem oraz wiedza zdobyta na uczelniach pozwala w realny sposób łączyć naukę z biznesem. Nasze Laboratorium jest właściwym partnerem w rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.

Aktualności