Formularz zadowolenia klienta

Wróć

1. Ocena współpracy z Laboratorium Spark-Lab: Ocena: 1–niezadowalająca; 2–poprawna; 3–dobra; 4–zadowalająca; 5–bardzo zadowalająca

Przedmiot oceny
1
2
3
4
5
Współpraca z działem handlowym
Kompletność przedstawianych umów/atrakcyjność oferty
Jakość usług świadczonych przez Laboratorium
Czas oczekiwania na realizację usługi
Jakość obsługi
Konkurencyjność świadczonych usług
Konkurencyjność cenowa
Przejrzystość otrzymanego raportu z badań
Kontakt z pracownikami Laboratorium
Zakres działalności Laboratorium

2. Ile razy korzystała Pani/Pan z usług Laboratorium?

3. Czy polecił(a)by Pani/Pan współpracę z Laboratorium Spark-Lab innym Klientom?

4. Dlaczego korzysta Pani/Pan z usług Laboratorium? Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi

5. Czy był(a)by Pani/Pan zainteresowany szerszą współpracą z Laboratorium, gdyby posiadało ono certyfikat GMP?

6. Czy któryś z elementów działalność Laboratorium Spark-Lab nie spełnia Pani/Pana oczekiwań i moglibyśmy go ulepszyć? Jeśli tak, to który:

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wypełnienie powyższej ankiety. Ankietę można wysłać anonimowo bądź wpisać dane, które uznają Państwo za stosowne. Państwa uwagi i spostrzeżenia stanowią niezwykle cennie źródło informacji, będących podstawą naszego ciągłego doskonalenia. Dane personalne mogą zostać wykorzystane do kontaktu z Państwem przez pracownika Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o., np. w celu uzyskania dodatkowych informacji. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane do przesyłania niezamówionej informacji handlowej - chyba że z treści ankiety wyniknie, iż Państwo sobie tego życzą.